Rettsak

, 2021

Sendt inn påkrav

Sendt inn forføyning

1 mars 2021

Mottatt avslag om partsevne i forføyning mot tiltak i Oslo Kommune

Avsluttet samarbeid med Advokatfirmaet Suleiman & co

16 mars 2021
19 mars 2021

Skrevet under oppdragsavtale med Elden Advokatfirma

Mottatt prosessrisikovurdering fra Elden

25 mars 2021

Nettsiden er under oppbygging